Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb

Til alle medlemmer i Elverum Hundeklubb Til orientering informeres herved om at Årsmøtet i 2016 avholdes mandag 7. mars 2016 kl 18:30. Møtested opplyses senere. Aktuelle årsmøtedokumenter vil bli sendt ut primo februar. Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 1.februar. 2016 Forslag eller …

Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb Les mer »