Spesialsøk Modul II

Videregående kurs


Videregående kurs krever at ekvipasjene har gjennomført
Modul I – intro-kurs i spesialsøk – eller tilsvarende.

Aktuelle kurs Modul II:
– ID-sporhund – menneske
– Innlæring av liklukt

 Helgekurs  24. – 26. oktober 2014

-fredag – teori uten hund

– lørdag – trening med hund og tilhørende teori

– søndag – trening med hund og tilhørende teori

Kurssted
Kurssted NA

Varighet
Kursene starter fredag kveld og avsluttes på søndag.

Gjennomføring
Kursene er både teoretiske og praktiske med øvelser som leder hund og fører fram mot funksjonelle ekvipasjer i forhold til målet for treninga.


Kursavgift 2900,-

Deltaker med ekstra hund: 50% av kursavgift
Observatør (person som følger kurset uten hund): 50% av kursavgift

Ansvar i forbindelse med kurs
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden er årsak til. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.

 

Påmelding her