Årsmøteinnkalling 2014

Innkalling til årsmøte 2014

 

Dato:     Mandag 31. Mars 2014

Tid:        Kl 18:00

Sted: Klubbhytta Elverum Hundeklubb

Dagsorden:

  1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
  2. Godkjenning av fremmøtte representanter
  3. Valg av:

Møtedirigent

Referent

To personer til å undertegne årsmøteprotokoll

To personer til tellekorps

4. Årsberetning 2013

5. Regnskap  Resultatregnskap 2013,  Saldobalanse 2013 / revisors beretning

6. Budskjett 2014

7. innkomne forslag

8. Valgkomiteens forslag

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt !