Årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb

Årsmøte innkall i PDF format

Dato:     Mandag 31. Mars 2014

Tid:        Kl 18:00

Sted: Klubbhytta Elverum Hundeklubb

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av fremmøtte representanter
  3. Valg av:

Møtedirigent

Referent

To personer til å undertegne årsmøteprotokoll

To personer til tellekorps

4. Årsberetning EHK 2014

5. Regnskap  Resultatregnskap,  Saldobalanse / Revisjon

6. Budsjett 2014

7. Innkomne forslag

8. Valg

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt !