Mer om lydightesprogrammet

Appellmerket i bronse.

Lydighetsprøver – fra bronsemerket til eliteklasse

Bronsemerket, eller appellmerkeprøven, er en uoffisiell anleggsprøve der hundene prøves en og en. Alle klubber som har en NKK-instruktør kan arrangere bronsemerkeprøve. Bronsemerkeprøven består av øvelsene tannvisning, lineføring, innkalling, dekk fra holt, stå under marsj og enkelt dekk ett minutt. Alle disse øvelsene poengsettes fra 5 til 10 – eller 0 dersom hunden underkjenns i øvelsen. I tillegg gis det poeng for helhetsinntrykk. For å få appellmerket må hunden bestå alle øvelsene, dvs. få minst 5 poeng på alle øvelser.

Lydighet klasse I er den laveste offisielle lydighetsklassen og den klassen alle må starte i dersom man vil konkurrere i lydighet. Klassen har lignende øvelser som appellmerkeprøven i tillegg til hopp over hinder og kontroll over hunden på avstand. Du trenger ikke ha appellmerket for å starte i lydighet klasse I.

Også her er det poeng fra 5 til 10 og dersom du består alle øvelsene får du sølvmerket. I tillegg legges poengene sammen og danner grunnlaget for premieringen og plasseringen i klassen. Totalt kan man oppnå 200 poeng i klasse I dersom man får 10 på alle øvelser. Fåpr man 160 poeng (8 poeng i snitt) får man 1. premie. Da kan man rykke opp til klasse II når man ønsker det. Det er ikke noe krav om å rykke opp, men har man rykket opp en klasse, kan man ikke rykke ned igjen.

2. premie får man dersom man har 140 til 159,5 poeng (7 i gjennomsnitt) og 3. premie  får man dersom man har 100 til 139,5 poeng (5 i gjennomsnitt).

I tillegg til premier for plassering i klassen og sølvmerket (deles bare ut første gang du klarer kravet), får alle hundene en premiesløyfe som viser premiegraden (rød-blå-gul) og en deltakersløyfe som er svart/gul/rød. Det deles også ofte ut rosetter til de beste i klassen.

Det er vanskelig å være bevisst over alt man gjør, når man trener alene.

Les regelverket og tren sammen med andre

For å lykkes i lydighet er det viktig at du vet hva du skal trene på. Les derfor regelverket grundig. Det finner du her. Gå gjerne inn på youtube og let opp videoer som viser hunder på konkurranse og trening. Husk at regelverket endres hele tiden, slik at øvelsen kan ha endret seg.

Så er det viktig å trene sammen med andre, dersom du har mulighet til det. Andre vil mye lettere se små detaljer som du ikke er klar over at du gjør. Viktig poeng tapes dersom du har dobbeltkommando. Det kan være et nikk med hodet, en hånd som klapper på låret og en fot som skraper i bakken.

Skriv treningsdagbok. Da ser du fremgangen og svakheter i treningen. Husk å begynne innlæringen av alle momentene så tidlig som mulig. Venter du for eksempel med å lære hunden å stå på kommando fra dekk eller sitt til den har opprykket til klasse III, er det seigt å lære dette inn når hunden har blitt belønnet tusenvis av ganger kun for dekk og sitt.

Venter du med å trene inn apportering og utsending til rute til hunden er fire år gammel og du har fått opprykket til klasse II, kan det også ta tid å få hunden til å fatte poenget med disse øvelsene.

Lydighetsøvelse er en lang rekke av små momenter der de færreste klarer å komme seg helt opp i eliteklasse. Men det å trene aktivt sammen med hunden din og ha det moro sammen med den når dere trener, gir deg en fornøyd hund, uansett hvilken premiering eller klasse dere går i.