Mentalkunskap om hunden

Mentalkurs med Terje Østlie

Lurer du noen ganger på hvorfor hunden oppfører seg slik den gjør – akkurat der og da?

Nå har vi vært så heldige å få med oss Terje Østlie til å gi oss en innføring i hva og hvordan du kan observere en hund, ut ifra enkle øvelser. Det gir deg en verdifull forståelse av hundens egenskaper, anlegg og atferd og hvordan ulike egenskaper påvirker ønsket resultat i opplæring av hund.

Kurset skal være med på å bevisstgjøre oss på hvor vi skal sette fokus, om det er hunden, situasjonen eller miljøet. Ut fra de svarene vi får skal vi kunne iverksette tiltak ved å heve eller dempe en atferd, slik at hund og fører kan lære seg å takle ulike situasjoner og miljøer. Målet er å få en bedre forståelse av hunden og et bedre forhold, slik at hund og fører har det bedre i hverdagen, eller at de kan gjøre en bedre jobb i konkurranser eller prøver.

Kurset passer for alle som er interessert i å forstå sin hund bedre!

Terje og Inger driver i dag Østlies hundesenter – og er velkjente fjes for mange i Elverum hundeklubb.

Terje har vært instruktør i Forsvarets hundetjeneste fra 1973 til 1999, og har ledet hundetjenesten i NATO`s Nordkommando i 19 år. Han har i flere år vært testleder ved Forsvarets hundeskole, hvor han hadde ansvaret for utvelgelse av tjenestehunder. Han har i tillegg utarbeidet flere leksjonsopplegg for utdanning av instruktører og hundeførere i Forsvaret. Terje er også instruktør, brukshund-dommer og funksjonsanalysedommer i Forsvaret.. Han er også utdannet dommer og instruktør i NRH.

Kurset vil bestå av en teoridel og en del der vi er på bane og observerer hunder.

Er det noen som har en unghund som de ønsker å ta med til observasjon. Det er gøy å se forskjellige typer unghunder, Ønsker du å ha med unghund kan de skrive det i påmeldingen og litt om hunden.

Er det noen som har en hund med et problem, utagering, bjeffing, hopping eller andre problemer og ønsker å ha den med på kurset, kan du skrive det i påmeldingen og litt hva problemet er.

Du som melder på med hund får tilbakemelding før kurset om du kan ta med hunden.

Kurset vil bli avholdt i Elverum, men valg av lokaliteter avhenger av snømengde og snøsmelting på banen.

Kursavgift: Kr 1.000,- for hele helgen

Tid:
Lørdag 30 mars, oppmøte kl 09,00  – ca kl16.00
Søndag 31 mars, oppmøte kl 09.00 – ca kl 16.00

Servering av kaffe.
Husk varme klær til utedelen.

PÅMELDING INNEN 21. mars 2019

 
 

Verifisering