Medlemsblad

Medlemsbladet Rapport:

Elverum Hundeklubb gir ut medlemsbladet «Rapport» 2 ganger årlig.

Redaksjon: Mona Volsdal

Annonser i medlemsbladet Vi tar i mot annonsebestilling til bladet.

Priser:

Helside (1/1 side sort/hvit) kr 200,-

for 2 innrykk/et år kr 400,-

Halvside (1/2 side sort/hvit) kr 100,- for 2 innrykk/et år kr 200,-

Siste side (2/3 side sort/hvit) kr 250,-

for 2 innrykk/et år kr 500,-