Medlemsmøter

Varsel om Årsmøte

Til medlemmer i Elverum Hundeklubb Dato for Årsmøtet 2017. Årsmøtet i Elverum Hundeklubb avholdes mandag den 6. mars 2017. Sted for årsmøtet meddeles senere sammen med øvrige møtedokumenter. Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 30.januar 2017. Valgkomiteen: roarbaeroe@gmail.com Eventuelle forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på årsmøtet må være styret …

Varsel om Årsmøte Les mer »

Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb

Til alle medlemmer i Elverum Hundeklubb Til orientering informeres herved om at Årsmøtet i 2016 avholdes mandag 7. mars 2016 kl 18:30. Møtested opplyses senere. Aktuelle årsmøtedokumenter vil bli sendt ut primo februar. Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 1.februar. 2016 Forslag eller …

Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb Les mer »

Innkalling til Årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015   Dato:     Mandag 9. mars 2015 kl 19:00   Sted:     Folkvang skole, lille auditorium               (ved gamle lærerskolen/nye komm. huset)       Dagsorden:   1.   Godkjenning av innkallingen 2.   Godkjenning av fremmøtte representanter 3.   Valg av:     Møtedirigent  Referent To personer til å undertegne protokollen To personer til tellekorps 4.   Årsberetning 2014 Årberetning …

Innkalling til Årsmøte 2015 Les mer »