Hva er bruks

Det er mange måter å bruke en hund på, og å trene bruks er en av dem. I Norge har vi to grener; spor og rundering. Begge deler er søk etter mennesker. I tillegg kan man trene felt som er søk etter gjenstander innonfor et område. Konkurranseformen bruks har også et lydighetsprogram.

Konkurranseformen Bruks stammer fra det svenske forsvaret på begynnelsen av 1900-tallet. Så alle øvelsene har bakgrunn i øvelser som hunder i det millitære på den tiden hadde behov for å behærske. Alt fra å løpe med beskjeder fra en leir til en annen, til søk etter skadede soldater. Nå brukes bruksarbeid både av politiet, forsvaret, redningshunder. Om hunden søker etter folk som er tyver, har gått seg bort eller bare under lek eller konkurranse er det samme for hunden. Den er like glad.

Spor

Ved spor-arbeid, jobber hunden med lav nese og søker etter sporene til et menneske. Hunden følger da dette sporet til det kommer til en slutt. I slutten av sporet kan det ligge en gjenstand som er sporleggeren sin, eller et menneske. Sporene har forkjellig lengde og alder. Godt trente hunder kan faktisk gå et spor som er over et døgn gammelt og er flere km langt! Og det kun etter ferten av et menneske!

Alle raser kan trene spor. Dette er en aktivitet for alle hunder i alle aldre. Av forkjellige hunder på kurs, har vi hatt alt fra Pappilon til Grand Danois. Dette er en flott måte og aktivisere hunden. Det bruker like mye tankearbeid på 10 min nesearbeid som ved 2 timer tur. Man kan trene spor overalt.

Rundering

Rundering er en bruksform, hvor hunden jobber med høy nese og søker i samarbeid med fører over et område. Hvis hunden finner et menneske kan den melde i fra til fører på to måter, den kan enten sette seg ned å bjeffe, eller den tar et bitt den har hengende i halsbådet og løper tilbake til fører med den. På den måten kan fører se at hunden har gjort et funn og kan enten følge hunden tilbake til funnet eller følge lyden av den bjeffende hunden.

Rundering er i tillegg til en konkurranseform også brukt av forsvaret, av redningshunder i søksarbeid i skred, ruiner, eller etter folk som har gått seg bort el.l.

Hvem som helst kan trene rundering, uansett rase eller alder. Hunder syns ofte det er en morsom aktivitet f.eks. å få lov til å søke etter familliemedlemmer eller andre som har gjemt seg.