Arrangere kurs.

Retningslinjer for å arrangere kurs.

Medlemmer av Elverum Hundeklubb kan fritt engasjere instruktør for lære mer av det som interesser, kan ikke dette «kurset» annonseres på klubbens hjemmeside eller Facebook for å skaffe deltagere. Legges en slik trening til annen dag enn det gruppen normalt har som treningsdag, må gruppen avtale med Elverum Hundeklubb om leie av klubbens fasiliteter.

Det er ingenting i veien med at dette kan arrangerer som kurs i regi av Elverum Hundeklubb. arrangementet skal registres som kurs hos Studieforbundet Natur og miljø. Arrangementet kan annonseres på klubbens hjemmesider og Facebook og andre medier. All påmelding til gjeldene arrangement skal da også sendes på mail til kurs ansvarlig i Elverum Hundeklubb.