NKK Instruktørkurs Trinn 1

Elverum Hundeklubb arrangerer NKK Instruktørkurs Trinn 1 vinteren 2023

NKK Trinn 1 instruktører kan holde kurs innen all grunnopplæring av hund, og er også bemyndiget til å dømme appellmerkeprøver (bronsemerke) i lydighet. les mer om kurset her

NKK Instruktørkurs Trinn 1

Elverum Hundeklubb arrangerer NKK Instruktørkurs Trinn 1 vinteren 2023

NKK Trinn 1 instruktører kan holde kurs innen all grunnopplæring av hund, og er også bemyndiget til å dømme appellmerkeprøver (bronsemerke) i lydighet.

Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen.

Du kan lese mer om utdannelsen og krav til deltaker på NKK sine sider:
https://www.nkk.no/kurs-og-utdanning/category1412.html
Se etter: Utdanningsplan for instruktører trinn 1
Alle krav må være oppfylt før eksamen.

Kurset gjennomføres i løpet av 4 helger i 2023
Sted: Elverum hundeklubb, Fasanvegen 45, 2406 Elverum

Datoer:
18 – 19  februar 2023
11 – 12  mars 2023
15 – 16 april 2023
06 – 07 mai 2023 (eksamen, søndag 7 mai)

Instruktør: Hilde Ulvatne Marthinsen

Pris: 5.000 kr (inkl materiell)

Påmelding til Berit Jynge: jynge@online.no, tlf: 45100455
Påmeldingsfrist: 10 januar 2023