Kunngjøring om Årsmøte 2021

Innkalling til Årsmøte i Elverum Hundeklubb

Årsmøtet for 2021  avholdes mandag 22. mars 2021 kl.18:30. Møtested: Folkvang, Auditoriet.

Årsmøtepapirene blir sendt ut i egen mail.

Med vennlig hilsen

Elverum Hundeklubb

v/Leder Svein Erik Jynge