Varsel om Årsmøte


Til medlemmer i Elverum Hundeklubb

Dato for Årsmøtet 2017.

Årsmøtet i Elverum Hundeklubb avholdes mandag den 6. mars 2017.
Sted for årsmøtet meddeles senere sammen med øvrige møtedokumenter.

Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 30.januar 2017.

Valgkomiteen: roarbaeroe@gmail.com

Eventuelle forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på årsmøtet
må være styret i hende/poststemplet senest 30. januar 2017.

Styret: post@elverumhundeklubb.no

Med vennlig hilsen
Elverum Hundeklubb
V/Erik H Østbakken