Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb

logo-ehk.jpg

Til alle medlemmer i Elverum Hundeklubb

Til orientering informeres herved om at Årsmøtet i 2016 avholdes mandag 7. mars 2016 kl 18:30.

Møtested opplyses senere.

Aktuelle årsmøtedokumenter vil bli sendt ut primo februar.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 1.februar. 2016

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 1.februar. 2016

Mvh

 

Elverum Hundeklubb

v/Erik H Østbakken