Måling av hund

Torsdag 26.mars kl 18.00-19.30 vil det være mulig å få utført høydemåling av hund på Elverum Hundeklubb sitt klubbhus av autoriserte dommere. Målebrevet er gyldig for alle grener som krever måling av hund(bruks, agility, utstilling, rallylp m.m.) Husk å ta med nødvendige papirer(reg.bevis/stamtavle m.m.)

Neste målekveld vil bli rundt midten av april.