Innkalling til Årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015

  Dato:     Mandag 9. mars 2015 kl 19:00  

Sted:     Folkvang skole, lille auditorium              

(ved gamle lærerskolen/nye komm. huset)    

 

Dagsorden:  

1.   Godkjenning av innkallingen

2.   Godkjenning av fremmøtte representanter

3.   Valg av:    

Møtedirigent 

Referent

To personer til å undertegne protokollen

To personer til tellekorps

4.   Årsberetning 2014

Årberetning brukshundgruppen 2014

5.   Regnskap/revisjon 2014

6.   Budsjett 2015

7.  Medlemskontingent for 2016

8.   Innkomne forslag  

9.   Valg 

Valgkommiteens forslag til styre i EHK for 2015

10.   Valg av valgkomite  

 

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt !