Ekstraordinært årsmøte

Sylvi Nilsen har trukket seg som leder av EHK

Det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte i EHK

Dato:     Mandag 2. juni 2014

Tid:        Kl 19:00

Sted: Klubbhytta Elverum Hundeklubb

Iflg klubbens vedtekter kan det innkalles til;

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstra ordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Elverum Hundeklubb
  2. Godkjenning av fremmøtte representanter
  3. Valg av:

3a)    Møtedirigent

3b)    Referent

3c)    To personer til å undertegne møteprotokoll

3d)    To personer til tellekorps

4    Valg av ny leder:

Valgkommiteen og styret fremmer forslag om at Erik Østbakken tar over vervet som leder i Elverum hundeklubb frem til årsmøtet 2015

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt !