Mandagstrening fra uke 18 – 26, 2014

                 Kontaktpersonere på mandagstreninger 

 MANDAG UKE 18     PER INGE

 MANDAG UKE 19     INGEN TRENING PGA DUGNAD

MANDAG UKE 20     KARIN

MANDAG UKE 21     KARIN

MANDAG UKE 22     ELISABETH / ERIK

MANDAG UKE 23     OLE JONNY + BRITT

 MANDAG UKE 24     INGEN TRENING PGA 2 PINSEDAG

MANDAG UKE 25     BRITT

MANDAG UKE 26     PER INGE