Årsmøte

Årsmøteinnkalling 2014 og sakspapirer

Innkalling Årsmøte Elverum hundeklubb

Møte mandag 31.3.2014 kl. 18:00 Elverum Hundeklubb.

Saker til årsmøte fra medlemmer må være ihende styret ved leder innen 21.2.2014.

Årsmøtedokumentene vil bli offentliggjort og mulighet for nedlastning på klubbens hjemmeside.

Håper så mange medlemmer som mulig møter.

Fra og med 2015 vil årsmøteinnkallelsen og årsmøtedokumenter offentliggjøres på klubbens hjemmeside. De som fortsatt ønsker årsmøte innkallelse og dokumenter sendt pr post, må gi beskjed til styret om dette.

Mvh

Styret