Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb

Til alle medlemmer i Elverum Hundeklubb Til orientering informeres herved om at Årsmøtet i 2016 avholdes mandag 7. mars 2016 kl 18:30. Møtested opplyses senere. Aktuelle årsmøtedokumenter vil bli sendt ut primo februar. Forslag...