Styret i EHK

Leder:                  Svein Erik Jynge                 tlf 90757607    post@elverumhundeklubb.no

Nestleder:           Ole Jonny Grongan           tlf 90923917    kurs@elverumhundeklubb.no

Sektretær:           Edle Fremstad                                post@elverumhundeklubb.no

Kasserer:            Synnøve Veshovda

Styremedl:          Marianne Sollie Warø

Varamedl:           Elisabeth Midtlie,  Kathrine Lund Vang

Valgkommite:    Berit Jynge, Tone Andersen,  Vara Erik Østbakken

Revisor:              Helene Stuve