Styret i EHK

Leder:                  Berit  Jynge                 tlf    post@elverumhundeklubb.no

Nestleder:           Ole Jonny Grongan           tlf 90923917    kurs@elverumhundeklubb.no

Sektretær:           Katrine Bakaas                                post@elverumhundeklubb.no

Kasserer:            Synnøve Veshovda

Styremedl:          Marianne Sollie Warø

Varamedl:             Kathrine Lund Vang

Varamedl:             Edle Fremstad

Valgkommite:    Tone Andersen, Elisabeth Midtlie,  Vara Erik Østbakken

Revisor:              Helene Stuve