Styret i EHK

 

Leder:                  Svein Erik Jynge                 tlf 90757607    post@elverumhundeklubb.no

Nestleder:           Ole Jonny Grongan           tlf 90923917    kurs@elverumhundeklubb.no

Sektretær:                   post@elverumhundeklubb.no

Kasserer:            Silje Korsmo

Styremedl:          Kari Solberg Bakken

Varamedl:           Elisabeth Midtlie,  Marianne Sollie Warø

Valgkommite:    Roar Bærø, Tone Andersen

Revisor:              Elisabeth Østbakken