Årsmøte 2016

Dato:     Mandag 7. Mars 2016

Tid:        Kl 18:30

Sted: Folkvang, Lille auditoriet

Dagsorden:

  1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
  2. Godkjenning av fremmøtte representanter
  3. Valg av:

Møtedirigent

Referent

To personer til å undertegne årsmøteprotokoll

To personer til tellekorps

4. Årsberetning 2015

Brukshundgruppa

Korr.  I årsberetningen til bruksgr ble følgende uteglemt ;På Brukshundgruppens liste over de som har fått opprykk i 2015 er det glemt å ta med følgende:

Opprykk:

Inger Helene Sørli med Agildes Treasure Aphrodite, opprykk til Kl B

1. november 2015.

MVH Brukshundgruppen

Agilitygruppa

5. Regnskap  Resultatregnskap 2015,  / revisors beretning   revisjonsberetning II

6. Budskjett 2016     Sammenstilling resultat

7. kontingent 2017

8. innkomne forslag

Norwegian Open

Kursrabatt for skoleelever /studenter

8. Valgkomiteens forslag

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt !