Hva må jeg vite for å delta på bruksstevner

1. Startkort

Gjelder for et år Januar – Desember

NORSK KENNEL KLUB REGLER FOR BRUKSHUNDPRØVER, sier følgende:

«Deltakeren må ha løst startkort for det aktuelle år for å delta på prøve. Startkortet må medbringes til prøven og fremvises uoppfordret til arrangøren.» 

Betaling av startkort via nettbank gjøres som følger:

Kr. 250,- betales til:

Norsk Brukshundsports Forbund

Postboks 79, Stovner

0913 Oslo

Konto nr: 1503 32 70256

Husk å sette navnet ditt inn i rubrikken for «Melding til mottaker» Merk også meldingen med «Startkort og ‘inneværende år’». Dette for at vi enkelt skal få registrert betaling på riktig navn.

Husk å velge kvitteringsoblat.

Dette kleber du selv på startkortet som du printer/skriver fra denne lenken, og klipp ut startkortet.

2. Hundejournal

Hundejournalen må alle som konkurrerer i brukshund ha. Her fører arrangørene alle resultatene fra Brukshund stevnene inn. Hundejournalen må alltid være med, når man deltar på stevner. Man kan også bruke Hundejournalen til å føre inn andre resultater og hendelser. Nytt i 2017 var at det er målebrev bakerst i boken, slik at hunder som er målt under max mål, kan dokumentere dette i Hundejournalen.

Hundejournalen fås kjøpt i NBF butikken  

Pris 65,-

3. Tjenestetegn

I øvelsene Rundering og feltsøk må hunder som deltar i konkurranser, bære dekken/tjenestetegn. Dekken/ tjenestetegn, er laget i stoff i godt synlig farge. Det skal dekke skuldre og øvre del av ryggen på hunden. Tjenestetegnet kan ha initialene NBF på sidene, men kan også brukes et tjenestedekken med annen tekst.

Tjenestetegn kan blant annet kjøpes i NBF butikken  Pris kr. 250,- for liten og kr. 300,- for medium/large

4. Målebrev

Hinderhøyder og apportvekter. Hinderhøyde og apportvekt blir bestemt av hundens skulderhøyde.  Ved spørsmål, må hundefører som fører hund i klasse «liten» eller «middels» dokumentere hundens skulderhøyde med «målebrev» fra autorisert brukshunddommer, agilitydommer eller eksteriørdommer. Hunder som starter i klasse” stor” trenger ikke dokumentere hundens skulderhøyde. 

Hinderet skal være i henhold til materialbeskrivelsen. Se tabell under.

 

Klasse

Hundens skulderhøyde høyde

 

Hinder Bredde 

 

Hinder høyde  Kl. D og C: 

 

Hinder høyde Kl. B og A: 

 

Tung apport: 

 

Liten

Middels

Stor

Under 35 cm 

35,0 – 54,9 cm 

Over 55 cm 

 

100 cm

100 cm

100 cm

40 cm

50 cm

65 cm

50 cm

65 cm

85 cm

1 kg

2 kg

4 kg