Appell-/Bronsemerkeprøve

Klubben avholder appell-/Bronsemerkeprøve tirsdag 27.februar i Hundehallen.

Det er åpent for alle å melde seg på til prøve. for klubbens medlemmer koster det kr 100,- og for dere som ikke er medlemmer koster det kr 150,-

Påmelding til Mona tlf 81181833 eller Elisabeth Ø. tlf 90724615

Du har kanskje også lyst til å lese...