Appell-/Bronsemerkeprøve

Klubben avholder appell-/Bronsemerkeprøve tirsdag 27.februar i Hundehallen.

Det er åpent for alle å melde seg på til prøve. for klubbens medlemmer koster det kr 100,- og for dere som ikke er medlemmer koster det kr 150,-

Påmelding til Mona tlf 81181833 eller Elisabeth Ø. tlf 90724615

 

Dette kurset er nå avsluttet. For de som ikke kunne bli med på merkeprøven, får ny sjanse noe senere.

You may also like...